Asetyylisalisyylihappo ja pre-eklampsian ehkäisy

Julkaisussa: Duodecim
Tekijät: Villa, Pia M.; Kajantie, Eero; Laivuori, Hannele
Tekijöiden määrä: 3
Julkaisutyyppi: A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Julkaisufoorumiluokka : 1
JUFO-ID: 54880
Julkaisuvuosi: 2014
ISSN: 0012-7183
Emojulkaisun nimi: Duodecim
Volyymi: 130
Numero: 3
Sivunumerot: 243 - 250
Tieteenala: Lääke- ja terveystieteet
Naisten- ja lastentaudit
Koulutusala: Lääketieteellinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Kajantie, Eero - Helsingin yliopisto
Laivuori, Hannele - Helsingin yliopisto
Villa, Pia M. - Helsingin yliopisto
Kajantie, Eero - Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue
Laivuori, Hannele - Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue
Villa, Pia M. - Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue
Sarja: Duodecim
Organisaation sisäinen affiliaatio: Helsingin yliopisto, Kliininen laitos Helsingin yliopisto, Suomen molekyylilääketieteen instituutti Helsingin yliopisto, Kliinisteoreettinen laitos Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue, Kliininen laitos - Clinicum Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue, Suomen molekyylilääketieteen instituutti Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue, Helsinki University Central Hospital