Verkostomainen yrittäminen

Julkaisussa: "Teoksessa Yhteistyö ja resurssit maitotiloilla ¿ Verkostomaisen yrittämisen lähtökohtia ja edellytyksiä. Toim. Ryhänen Matti & Laitila Erkki. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä"
Tekijät: Laitila, Erkki; Ryhänen, Matti; Närvä, Margit; Sipiläinen, Timo; Heiskari, Maarit; Jokiaho, Sari; Ketola, Juha; Kämäräinen, Sofia; Känsäkoski, Harri; Palo, Anna; Pieviläinen, Aukusti
Tekijöiden määrä: 11
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Julkaisuvuosi: 2012
ISSN: 1456-1743
Emojulkaisun nimi: "Teoksessa Yhteistyö ja resurssit maitotiloilla ¿ Verkostomaisen yrittämisen lähtökohtia ja edellytyksiä. Toim. Ryhänen Matti & Laitila Erkki. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä"
Sivunumerot: 91 - 134
Tieteenala: Maatalous- ja metsätieteet
Maataloustiede
Koulutusala: Luonnonvara- ja ympäristöala
Maatalous metsätieteellinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Sipiläinen, Timo - Helsingin yliopisto
Laitila, Erkki - Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Närvä, Margit - Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Ryhänen, Matti - Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Organisaation sisäinen affiliaatio: Helsingin yliopisto, Taloustieteen laitos