Yhteistyö eteläpohjalaisilla maitotiloilla

Julkaisussa: "Teoksessa Yhteistyö ja resurssit maitotiloilla ¿ Verkostomaisen yrittämisen lähtökohtia ja edellytyksiä. Toim. Ryhänen Matti & Laitila Erkki. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä"
Tekijät: Ryhänen, Matti; Sipiläinen, Timo; Ovaska, Sami; Laitila, Erkki
Tekijöiden määrä: 4
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Julkaisuvuosi: 2012
ISSN: 1456-1743
Emojulkaisun nimi: "Teoksessa Yhteistyö ja resurssit maitotiloilla ¿ Verkostomaisen yrittämisen lähtökohtia ja edellytyksiä. Toim. Ryhänen Matti & Laitila Erkki. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä"
Volyymi: 212
Tieteenala: Maatalous- ja metsätieteet
Maataloustiede
Koulutusala: Maatalous metsätieteellinen
Luonnonvara- ja ympäristöala
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Ryhänen, Matti - Helsingin yliopisto
Sipiläinen, Timo - Helsingin yliopisto
Laitila, Erkki - Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Ryhänen, Matti - Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Organisaation sisäinen affiliaatio: Helsingin yliopisto, Taloustieteen laitos