Se toimii sittenkin kohti organisaatiotutkimuksen pragmaattista kompleksisuusteoriaa

Tekijät: Jalonen, Harri; Stenvall, Jari; Laitinen, Ilpo
Tekijöiden määrä: 3
Julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Julkaisufoorumiluokka : 0
JUFO-ID: 76711
Julkaisuvuosi: 2014
ISSN: 1457-7917
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Valtio-oppi, hallintotiede
Koulutusala: Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Yhteiskuntatieteellinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Stenvall, Jari - Tampereen yliopisto
Jalonen, Harri - Turun ammattikorkeakoulu
Sarja: Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia
Linkit: http://julkaisumyynti.turkuamk.fi/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=9789522164810
Organisaation sisäinen affiliaatio: Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu