Yhteistyö kilpailutekijänä tulevaisuuden toimintaympäristössä

Julkaisussa: Yhteistyö- ja verkostosuhteet : strateginen tarkastelu maidontuotantoon sovellettuna
Tekijät: Ryhänen, Matti ; Sipiläinen, Timo ; Närvä, Margit; Laitila, Erkki
Tekijöiden määrä: 4
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
Julkaisuvuosi: 2014
ISSN: 1456-1735
Emojulkaisun nimi: Yhteistyö- ja verkostosuhteet : strateginen tarkastelu maidontuotantoon sovellettuna
Sivunumerot: 79 - 115
Tieteenala: Maatalous- ja metsätieteet
Maataloustiede
Koulutusala: Luonnonvara- ja ympäristöala
Maatalous metsätieteellinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Ryhänen, Matti - Helsingin yliopisto, Taloustieteen laitos
Sipiläinen, Timo - Helsingin yliopisto
Laitila, Erkki - Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Närvä, Margit - Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Ryhänen, Matti - Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Organisaation sisäinen affiliaatio: Helsingin yliopisto, Taloustieteen laitos
Seinäjoen ammattikorkeakoulu, "SeAMK Elintarvike ja maatalous "