Contemporary mature forest cover does not explain the persistence of Capercaillie (Tetrao urogallus) lekking areas in Finland

Tekijät: Sirkiä, Saija Maria; Nikula, Ari; Helle, Pekka; Lindén, Harto; Norrdahl, Kai; Suorsa, Petri; Valkeajärvi, Pentti
Tekijöiden määrä: 7
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Julkaisufoorumiluokka : 1
JUFO-ID: 64533
Julkaisuvuosi: 2011
ISSN: 0030-5685
Volyymi: 88
Sivunumerot: 208 - 216
Tieteenala: Luonnontieteet
Ekologia, evoluutiobiologia
Koulutusala: Luonnontieteellinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Sirkiä, Saija Maria - Helsingin yliopisto
Norrdahl, Kai - Turun yliopisto
Sarja: Ornis fennica
Organisaation sisäinen affiliaatio: Helsingin yliopisto, Biotieteiden laitos Turun yliopisto, Ekologia