'Sticks'... simple, empowering gerontechnology

Julkaisussa: "PSCA International / public service review ; European Union"
Tekijät: Melkas, Helinä ; Karisto, Antti; Pekkarinen, Satu; Kuosmanen, Päivi; Kempas, Kari; Valve, Raisa
Tekijöiden määrä: 6
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
Julkaisuvuosi: 2012
ISSN: 1472-3395
1472-3395
Emojulkaisun nimi: "PSCA International / public service review ; European Union"
Numero: 23
Sivunumerot: 138
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Koulutusala: Kasvatustieteellinen
Yhteiskuntatieteellinen
Teknillistieteellinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Karisto, Antti - Helsingin yliopisto
Kuosmanen, Päivi - Helsingin yliopisto
Valve, Raisa - Helsingin yliopisto
Melkas, Helinä - Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Kempas, Kari - Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Pekkarinen, Satu - Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Linkit: http://edition.pagesuite-professional.co.uk/launch.aspx?referral=other&pnum=&refresh=xH175bN0B0k6&EID=364cc048-29d3-4b45-8e7c-b4c8f7c9cab0&skip
Organisaation sisäinen affiliaatio: Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos Helsingin yliopisto, Palmenia, Lahti Helsingin yliopisto, Yhteiskuntapolitiikka