Ammattikorkeakouluopettajien digiosaamisen vahvistamisen tuki- ja koulutustarpeet opettajien arvioimina.

Julkaisussa: Monitoimisuus haastaa koulutuksen : uudistuvaa pedagogiikkaa ja TKI-toimintaa
Tekijät: Helena Karento, Jaana Kullaslahti, Aija Töytäri.
Tekijöiden määrä: 3
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
Julkaisuvuosi: 2015
Emojulkaisun nimi: Monitoimisuus haastaa koulutuksen : uudistuvaa pedagogiikkaa ja TKI-toimintaa
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Koulutusala: Humanistinen ja kasvatusala
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Kullaslahti, Jaana - Hämeen ammattikorkeakoulu
Karento, Helena - Lahden ammattikorkeakoulu, Kehittämispalvelut
Organisaation sisäinen affiliaatio: Lahden ammattikorkeakoulu, Kehittämispalvelut