Yrittäjyyskasvatus ammatillisen opettajankoulutuksen opetussuunnitelmassa : tapaustutkimus HAMK Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa

Tekijä: Heikki Hannula.
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: G5 Artikkeliväitöskirja
Julkaisuvuosi: 2015
ISSN: 1455-954X
1455-1616
Numero: 2089
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Koulutusala: Kasvatustieteellinen
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Humanistinen ja kasvatusala
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Hannula, Heikki - Hämeen ammattikorkeakoulu
Linkit: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9892-3
Organisaation sisäinen affiliaatio: Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden yksikkö