Interventions : visualizing environmental change

Tekijät: Santaoja, Minna ; Suonpää, Juha
Tekijöiden määrä: 2
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: D6 Toimitettu ammatillinen teos
Julkaisuvuosi: 2016
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Media- ja viestintätieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Santaoja, Minna - Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu
Suonpää, Juha - Tampereen ammattikorkeakoulu, Degree Programme in Media and Arts
Organisaation sisäinen affiliaatio: Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu
Tampereen ammattikorkeakoulu, Degree Programme in Media and Arts