Uraseurantakyselyn kehittäminen

Julkaisussa: Näkökulmia uraseurantaan ja uraohjaukseen
Tekijät: Marttila, Liisa ; Helmi, Satu; Kullaslahti, Jaana
Tekijöiden määrä: 3
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
JUFO-ID: 76819
Julkaisuvuosi: 2017
ISSN: 1456-002X
Emojulkaisun nimi: Näkökulmia uraseurantaan ja uraohjaukseen
Numero: 94
Sivunumerot: 8 - 22
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Marttila, Liisa - Tampereen ammattikorkeakoulu, Ammattipedagoginen TKI
Kullaslahti, Jaana - Hämeen ammattikorkeakoulu
Helmi, Satu - Turun ammattikorkeakoulu, Yhteiset palvelut
Aiheet:
Linkit: http://www.tamk.fi/web/tamk/-/julkaisu-nakokulmia-uraseurantaan-ja-uraohjaukseen
https://www.theseus.fi/handle/10024/140050
Organisaation sisäinen affiliaatio: Hämeen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Turun ammattikorkeakoulu, Yhteiset palvelut
Tampereen ammattikorkeakoulu, Ammattipedagoginen TKI