Alumnityön merkitys tänä päivänä ja tulevaisuudessa

Julkaisussa: Näkökulmia uraseurantaan ja uraohjaukseen
Tekijät: Killström, Päivi; Rautiainen, Miika
Tekijöiden määrä: 2
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
JUFO-ID: 76819
Julkaisuvuosi: 2017
ISSN: 1456-002X
Emojulkaisun nimi: Näkökulmia uraseurantaan ja uraohjaukseen
Numero: 94
Sivunumerot: 87 - 99
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Liiketaloustiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Killström, Päivi - Turun ammattikorkeakoulu, Liiketalous
Rautiainen, Miika Ilmari - Tampereen ammattikorkeakoulu
Linkit: http://julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/B/94-Nakokulmia-uraseurantaan-ja-uraohjaukseen.pdf
https://www.theseus.fi/handle/10024/140055
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun ammattikorkeakoulu, Liiketalous