Strategizing Digitalization in a Finnish Higher Education Institution : Towards a thorough strategic transformation

Tekijä: Haukijärvi, Ilkka
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: G4 Monografiaväitöskirja
Julkaisuvuosi: 2016
ISSN: 1456-954X
Numero: 1680
Tieteenala: Luonnontieteet
Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Haukijärvi, Ilkka - Tampereen ammattikorkeakoulu, Floworks
Aiheet:
Linkit: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0156-9
Organisaation sisäinen affiliaatio: Tampereen yliopisto, Informaatiotieteiden yksikkö Tampereen ammattikorkeakoulu, Floworks