Sm-Nd and U-Pb isotope geochemistry of the Palaeoproterozoic mafic magmatism in eastern and northern Finland

Tekijät: Huhma, Hannu ; Hanski, Eero ; Kontinen, Asko ; Vuollo, Jouni ; Mänttäri, Irmeli ; Lahaye, Yann
Tekijöiden määrä: 6
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: C1 Kustannettu tieteellinen erillisteos
JUFO-ID: 7033
Julkaisuvuosi: 2018
ISSN: 2489-639X
0367-522X
Volyymi: 405
Tieteenala: Luonnontieteet
Geotieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Hanski, Eero Johannes - Oulun yliopisto, Geotieteen tutkimusryhmä
Kontinen, Asko - Geologian tutkimuskeskus
Huhma, Hannu - Geologian tutkimuskeskus, Mineraalitekniikka ja materiaalit MMA
Mänttäri, Irmeli - Geologian tutkimuskeskus
Vuollo, Jouni - Geologian tutkimuskeskus, Alueellinen geotieto ALG
Lahaye, Yann - Geologian tutkimuskeskus, Mineraalitekniikka ja materiaalit MMA
Aiheet:
Linkit: http://tupa.gtk.fi/julkaisu/bulletin/bt_405.pdf
Organisaation sisäinen affiliaatio: Geologian tutkimuskeskus, Alueellinen geotieto ALG Oulun yliopisto, Geotieteen tutkimusryhmä Geologian tutkimuskeskus, Mineraalitekniikka ja materiaalit MMA