Predicting tubal factor infertility by using markers of humoral and cell-mediated immune response against Chlamydia trachomatis

Julkaisussa: American Journal of Reproductive Immunology
Tekijät: Rantsi, Tiina; Öhman, Hanna; Puolakkainen, Mirja; Bloigu, Aini; Paavonen, Jorma; Surcel, Helja-Marja; Tiitinen, Aila; Joki-Korpela, Päivi
Tekijöiden määrä: 8
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Julkaisufoorumiluokka : 1
JUFO-ID: 50945
Julkaisuvuosi: 2018
ISSN: 1046-7408
Emojulkaisun nimi: American Journal of Reproductive Immunology
Volyymi: 80
Numero: 5
Tieteenala: Lääke- ja terveystieteet
Biolääketieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Bloigu, Aini Helena - Oulun yliopisto, ELITE
Surcel, Heljä-Marja Irmeli - Oulun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta yhteiset
Tiitinen, Aila - Helsingin yliopisto
Paavonen, Jorma - Helsingin yliopisto
Puolakkainen, Mirja - Helsingin yliopisto
Joki-Korpela, Päivi - Helsingin yliopisto
Rantsi, Tiina - Helsingin yliopisto
Tiitinen, Aila - Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue
Paavonen, Jorma - Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue
Puolakkainen, Mirja - Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue
Joki-Korpela, Päivi - Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue
Rantsi, Tiina - Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue
Öhman, Hanna - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Surcel, Heljä-Marja - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Sarja: american journal reproductive immunology
Aiheet:
Linkit: http://hdl.handle.net/10138/306623
http://www.julkari.fi/handle/10024/137115
https://doi.org/10.1111/aji.13051
https://dx.doi.org/10.1111/aji.13051
Organisaation sisäinen affiliaatio: Oulun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta yhteiset
Oulun yliopisto, ELITE
Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta