Contextualizing the "Trump Doctrine": Realism, Transactionalism and the Civilizational Agenda

Tekijä: Sinkkonen, Ville
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Julkaisuvuosi: 2018
ISSN: 2342-3323
Numero: 10
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Valtio-oppi, hallintotiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Sinkkonen, Ville - Ulkopoliittinen instituutti
Sinkkonen, Ville - Turun yliopisto, Oikeustiede
Linkit: https://www.fiia.fi/en/publication/contextualizing-the-trump-doctrine
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun yliopisto, Oikeustiede