Building learning analytics cMOOC for teachers and learning designers through online collaboration between universities

Julkaisussa: "Blended and online education within European university networks" : Overview of papers on Higher Education for the Future as presented during the Online, Open and Flexible Higher Education Conference in Madrid, October 2019
Tekijät: Nevalainen, Seppo; Kurttila, Jukka; Muurimäki, Riikka; Suhonen, Sami
Tekijöiden määrä: 4
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa
Julkaisuvuosi: 2019
Emojulkaisun nimi: "Blended and online education within European university networks" : Overview of papers on Higher Education for the Future as presented during the Online, Open and Flexible Higher Education Conference in Madrid, October 2019
Sivunumerot: 61 - 72
Tieteenala: Tekniikka
Sähkö-, automaatio- ja tietoliikennetekniikka, elektroniikka
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Nevalainen, Seppo - Karelia-ammattikorkeakoulu, 5031 Tietojenkäsittely
Kurttila, Jukka - Oulun seudun ammattikorkeakoulu, InformaatioteknologiaInformation Technology
Aiheet:
Linkit: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019121748476
https://eadtu.eu/home/policy-areas/research-and-innovation/news/477-oofhec2019-message-of-madrid-and-conference-proceedings
Organisaation sisäinen affiliaatio: Karelia-ammattikorkeakoulu, 5031 Tietojenkäsittely
Oulun seudun ammattikorkeakoulu, InformaatioteknologiaInformation Technology