Educating innovative professionals : a case study on researching students' innovation competences in one Finnish university of applied sciences

Tekijä: Keinänen, Meiju
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: G5 Artikkeliväitöskirja
Julkaisuvuosi: 2019
ISSN: 1459-7764
1457-7925
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Räsänen, Meiju - Turun yliopisto, Kasvatustieteiden laitos
Keinänen, Meiju - Turun ammattikorkeakoulu, Amk, Koulutuksen kehittäminen
Linkit: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-21-6725-5
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202001172470
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun yliopisto, Kasvatustieteiden laitos Turun ammattikorkeakoulu, Amk, Koulutuksen kehittäminen