Live-streaming videoiden kokeiluja ja käyttäjäkokemuksia

Julkaisussa: Digitaalisten ratkaisujen soveltaminen luontomatkailuun – teoriaa, kokeiluja ja käyttäjäkokemuksia
Tekijät: Alamäki, Ari; Nurmi, Elle; Kivilahti, Topi; Prykäri, Essi
Tekijöiden määrä: 4
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
JUFO-ID: 64235442
Julkaisuvuosi: 2019
ISSN: 2342-7507
Emojulkaisun nimi: Digitaalisten ratkaisujen soveltaminen luontomatkailuun – teoriaa, kokeiluja ja käyttäjäkokemuksia
Numero: 48
Sivunumerot: 39 - 46
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Muut yhteiskuntatieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Prykäri, Essi - Lahden ammattikorkeakoulu, Liiketalous ja matkailuFaculty of Business and Hospitality Management
Alamäki, Ari - Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Tietojenkasittelyn ko
Aiheet:
Linkit: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/161168/LAMK_2019_48.pdf?sequence=2&isAllowed=y
Organisaation sisäinen affiliaatio: Lahden ammattikorkeakoulu, Liiketalous ja matkailuFaculty of Business and Hospitality Management Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Tietojenkasittelyn ko