Serum and saliva biomarkers in cardiovascular diseases and periodontitis:Smoking as a confounding factor

Tekijä: Lahdentausta, Laura
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: G5 Artikkeliväitöskirja
Julkaisuvuosi: 2018
Tieteenala: Lääke- ja terveystieteet
Hammaslääketieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Lahdentausta, Laura - Helsingin yliopisto
Lahdentausta, Laura - Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue
Organisaation sisäinen affiliaatio: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta