Environmental drug load can be reduced

Julkaisussa: SYKE Policy Brief: Views on Environmental Policy
Tekijät: Nysten, Taina; Äystö, Lauri; Laitinen, Jyrki; Mehtonen, Jukka; Alhola, Katriina; Leppänen, Matti T.; Perkola, Noora; Vieno, Niina; Sikanen, Tiina; Yli-Kauhaluoma, Jari; Karlsson, Sanja; Virtanen, Virpi; Teräsalmi, Eeva
Tekijöiden määrä: 13
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Julkaisuvuosi: 2019
Emojulkaisun nimi: SYKE Policy Brief: Views on Environmental Policy
Tieteenala: Luonnontieteet
Ympäristötiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Yli-Kauhaluoma, Jari - Helsingin yliopisto
Karlsson, Sanja - Helsingin yliopisto
Sikanen, Tiina - Helsingin yliopisto
Mehtonen, Jukka - Suomen ympäristökeskus
Laitinen, Jyrki - Suomen ympäristökeskus
Alhola, Katriina - Suomen ympäristökeskus
Äystö, Lauri - Suomen ympäristökeskus
Leppänen, Matti - Suomen ympäristökeskus
Perkola, Noora - Suomen ympäristökeskus
Nystén, Taina - Suomen ympäristökeskus
Organisaation sisäinen affiliaatio: Helsingin yliopisto, Yliopiston johto ja yhteiset
Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta