Biodiversity in intensive and extensive grasslands in Finland: the impacts of spatial and temporal changes of agricultural land use

Julkaisussa: Agricultural and Food Science
Tekijät: Tiainen, Juha; Hyvönen, Terho; Hagner, Marleena; Huusela-Veistola, Erja; Louhi, Pauliina; Miettinen, Antti; Nieminen, Tiina M.; Palojärvi, Ansa; Seimola, Tuomas; Taimisto, Pauliina; Virkajärvi, Perttu
Tekijöiden määrä: 11
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Julkaisufoorumiluokka : 1
JUFO-ID: 50680
Julkaisuvuosi: 2020
ISSN: 1795-1895
1459-6067
Emojulkaisun nimi: Agricultural and Food Science
Volyymi: 29
Numero: 2
Sivunumerot: 68 - 97
Tieteenala: Luonnontieteet
Ympäristötiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Palojärvi, Ansa - Luonnonvarakeskus, Maaperäekosysteemit
Miettinen, Antti - Luonnonvarakeskus, Yritys- ja ympäristötalous
Huusela-Veistola, Erja - Luonnonvarakeskus, Kasvinterveys
Tiainen, Juha - Luonnonvarakeskus, Riistapopulaatioiden dynamiikka
Hagner, Marleena - Luonnonvarakeskus, Kasvinterveys
Louhi, Pauliina - Luonnonvarakeskus, Akvaattisten populaatioiden dynamiikka
Taimisto, Pauliina - Luonnonvarakeskus, Maidontuotanto
Virkajärvi, Perttu - Luonnonvarakeskus, Maidontuotanto
Hyvönen, Terho - Luonnonvarakeskus, Kasvinterveys
Nieminen, Tiina M - Luonnonvarakeskus, Vesistökuormitus
Seimola, Tuomas - Luonnonvarakeskus, Riistapopulaatioiden dynamiikka
Miettinen, Antti - Helsingin yliopisto
Hagner, Marleena - Helsingin yliopisto
Sarja: agricultural food science
Aiheet:
Linkit: http://hdl.handle.net/10138/320232
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020052939678
https://dx.doi.org/10.23986/afsci.86811
Organisaation sisäinen affiliaatio: Helsingin yliopisto, Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
Luonnonvarakeskus, Maaperäekosysteemit
Luonnonvarakeskus, Yritys- ja ympäristötalous
Luonnonvarakeskus, Kasvinterveys
Luonnonvarakeskus, Riistapopulaatioiden dynamiikka
Luonnonvarakeskus, Akvaattisten populaatioiden dynamiikka
Luonnonvarakeskus, Maidontuotanto
Luonnonvarakeskus, Vesistökuormitus