Detoponīmiskie urbanonīmi Rīgā

Julkaisussa: Apvienotais Pasaules latviešu zin¿tnieku III kongress un Letonikas IV kongress ¿Zin¿tne, sabiedr¿ba un nacion¿l¿ identit¿te¿
Tekijä: Balode, Laimute
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: latvia
Julkaisutyyppi: A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa
Julkaisuvuosi: 2012
Emojulkaisun nimi: Apvienotais Pasaules latviešu zin¿tnieku III kongress un Letonikas IV kongress ¿Zin¿tne, sabiedr¿ba un nacion¿l¿ identit¿te¿
Sivunumerot: 67 - 79
Tieteenala: Humanistiset tieteet
Kielitieteet
Koulutusala: Humanistinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Balode, Laimute - Helsingin yliopisto, Nykykielten laitos
Organisaation sisäinen affiliaatio: Helsingin yliopisto, Nykykielten laitos