Safety-critical software in machinery applications

Tekijät: Malm, Timo; Vuori, Matti; Rauhamäki, Jari; Vepsäläinen, Timo; Koskinen, Johannes; Seppälä, Jari; Virtanen, Heikki; Hietikko, Marita; Katara, Mika
Tekijöiden määrä: 9
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Julkaisija: VTT
Julkaisuvuosi: 2011
ISSN: 1455-0865
Volyymi: 261
Sivunumerot: 1 - 121
Tieteenala: Luonnontieteet
Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet
Koulutusala: Teknillistieteellinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Virtanen, Heikki - Tampereen teknillinen yliopisto, Ohjelmistotekniikka
Koskinen, Johannes - Tampereen teknillinen yliopisto, Ohjelmistotekniikka
Vuori, Matti - Tampereen teknillinen yliopisto, Ohjelmistotekniikka
Katara, Mika - Tampereen teknillinen yliopisto, Ohjelmistotekniikka
Sarja: VTT Research Notes
Linkit: http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2011/T2601.pdf
Organisaation sisäinen affiliaatio: Tampereen teknillinen yliopisto, Ohjelmistotekniikka