Piercing together research needs: safety, environmental performance and regulatory issues of nanofibrillated callulose (NFC)

Tekijät: Lehtinen Katja, Pitkänen Marja, Valve Helena, Jouttijärvi Timo, Kangas Heli, Kautto Petrus, Koskela Sirkka, Leskinen Pekka, Silvo Kimmo, Tukiainen Pauliina
Tekijöiden määrä: 10
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Julkaisuvuosi: 2012
Tieteenala: Maatalous- ja metsätieteet
Metsätiede
Koulutusala: Maatalous metsätieteellinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Leskinen, Pekka - Itä-Suomen yliopisto, Metsätieteiden osasto / Toiminta
Linkit: http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=139228&lan=fi
Organisaation sisäinen affiliaatio: Itä-Suomen yliopisto, Metsätieteiden osasto