Kaupunkiseutujen viherrakenteeseen liittyviä käsitteitä. ViherKARA.

Tekijä: Faehnle, Maija Elina
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Julkaisuvuosi: 2012
Tieteenala: Luonnontieteet
Ympäristötiede
Koulutusala: Luonnontieteellinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Faehnle, Maija Elina - Helsingin yliopisto, Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan kanslia
Organisaation sisäinen affiliaatio: Helsingin yliopisto, Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan kanslia