Kestävää kehitystä materiaalien avulla

Tekijä: Nousiainen, Pertti
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
Julkaisuvuosi: 2012
ISSN: 1459-9694
Numero: 3
Sivunumerot: 69 - 71
Tieteenala: Tekniikka
Materiaalitekniikka
Koulutusala: Teknillistieteellinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Nousiainen, Pertti - Tampereen teknillinen yliopisto, Materiaalioppi
Sarja: Materia
Linkit: http://www.vuorimiesyhdistys.fi/sites/default/files/materia/pdf/Materia%203-2012_web.pdf
Organisaation sisäinen affiliaatio: Tampereen teknillinen yliopisto, Materiaalioppi