Kestävät kaupunkiseudut:taustamateriaalia ekosysteemipalveluita ja viherrakennetta koskeville kriteereille ja mittareille

Julkaisussa: Suomen ympäristökeskuksen raportteja
Tekijät: Söderman, Tarja; Yli-Pelkonen, Vesa; Kopperoinen, Leena; Saarela, Sanna-Riikka; Väre, Seija; Shemeikka, Petri; Oinonen, Kari; Niemelä, Jari
Tekijöiden määrä: 8
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Julkaisija: Suomen ympäristökeskus
Julkaisuvuosi: 2012
ISSN: 1796-1726
Emojulkaisun nimi: Suomen ympäristökeskuksen raportteja
Volyymi: 212
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede
Koulutusala: Yhteiskuntatieteellinen
Sarja: Suomen ympäristökeskuksen raportteja
Organisaation sisäinen affiliaatio: Helsingin yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen laitos
Helsingin yliopisto, Ympäristötieteiden laitos