Adjektīvu leksikalizācija latviešu onomastikā

Julkaisussa: Valoda: Noz¿me un Forma 2. Gramatiz¿šan¿s un leksikaliz¿šan¿s latviešu valodas sist¿m¿
Tekijät: Balode, Laimute
Tekijöiden määrä: 2
Kieli: latvia
Julkaisutyyppi: B3 Vertaisarvioimaton artikkeli konferenssijulkaisussa
Julkaisuvuosi: 2012
Emojulkaisun nimi: Valoda: Noz¿me un Forma 2. Gramatiz¿šan¿s un leksikaliz¿šan¿s latviešu valodas sist¿m¿
Sivunumerot: 49 - 46
Tieteenala: Humanistiset tieteet
Kielitieteet
Koulutusala: Humanistinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Balode, Laimute - Helsingin yliopisto, Nykykielten laitos
Organisaation sisäinen affiliaatio: Helsingin yliopisto, Nykykielten laitos