Eksistentiaalinen fenomenologia tutkimuksen lähestymistapana : psykiatrisessa hoidossa olleiden nuorten aikuisten kokemusten tutkimus

Julkaisussa: Kokemuksen tutkimus III : teoria, käytäntö, tutkija
Tekijä: Liisa Kiviniemi
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
Julkaisija: LUP Lapinyliopistokustannus
Julkaisuvuosi: 2012
Emojulkaisun nimi: Kokemuksen tutkimus III : teoria, käytäntö, tutkija
Tieteenala: Lääke- ja terveystieteet
Hoitotiede
Koulutusala: Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Kiviniemi, Liisa - Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Oulu
Organisaation sisäinen affiliaatio: Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Oulu