Yrittäjyyskasvatusta kehittämässä

Julkaisussa: Ammattikorkeakoulupedagogiikka 2
Tekijä: Hannula, Heikki
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
Julkaisija: Edita
Julkaisuvuosi: 2012
Emojulkaisun nimi: Ammattikorkeakoulupedagogiikka 2
Sivunumerot: 229 - 242
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Koulutusala: Humanistinen ja kasvatusala
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Hannula, Heikki - Hämeen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Organisaation sisäinen affiliaatio: Hämeen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu