"The Apple Doesn't Fall Far from the Tree" an Introduction to Proverbs

Tekijä: Granbom-Herranen, Liisa
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä
Julkaisufoorumiluokka : 2
JUFO-ID: 56228
Julkaisija: Estonian Literary Museum,Estonian Folkore Institute
Julkaisuvuosi: 2012
ISSN: 1406-0957
Volyymi: 17
Numero: 51
Sivunumerot: 228 - 223
Tieteenala: Humanistiset tieteet
Muut humanistiset tieteet
Koulutusala: Kasvatustieteellinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Granbom-Herranen, Liisa - Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden laitos
Sarja: Folklore. Electronic Journal on Folklore
Linkit: https://dx.doi.org/10.7592/FEJF2012.51
Organisaation sisäinen affiliaatio: Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden laitos