Wellbeing tourism in Finland: Finland as a competitive wellbeing tourism destination

Tekijät: Konu Henna, Tuohino Anja, Björk Peter
Tekijöiden määrä: 3
Julkaisutyyppi: E2 Yleistajuinen monografia
Julkaisija: Itä-Suomen yliopisto
Julkaisuvuosi: 2012
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Muut yhteiskuntatieteet
Koulutusala: Yhteiskuntatieteellinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Tuohino, Anja - Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos / Toiminta
Konu, Henna - Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos / Toiminta
Linkit: http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-0585-7/urn_isbn_978-952-61-0585-7.pdf
Organisaation sisäinen affiliaatio: Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos