Esiselvitys soratien kunnostusmenetelmien kilpailutusta edistävien toimenpiteiden suuntaamisesta

Tekijät: Vuorimies, Nuutti; Sjöberg, Maria; Kolisoja, Pauli
Tekijöiden määrä: 3
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Julkaisija: Liikennevirasto
Julkaisuvuosi: 2012
ISSN: 1798-6656
Numero: 14/212
Sivunumerot: 1 - 52
Tieteenala: Tekniikka
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Koulutusala: Teknillistieteellinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Sjöberg, Maria - Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka
Vuorimies, Nuutti - Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka
Kolisoja, Pauli - Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka
Sarja: Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä
Linkit: http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf3/lts_2012-14_esiselvitys_soratien_web.pdf
Organisaation sisäinen affiliaatio: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka