Aberrant kinase activation as a therapy target : chronic myeloid leukemia as a model disease

Tekijä: Hernesniemi, Sari
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: G5 Artikkeliväitöskirja
Julkaisija: [S. Hernesniemi]
Julkaisuvuosi: 2012
Tieteenala: Lääke- ja terveystieteet
Sisätaudit
Koulutusala: Lääketieteellinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Hernesniemi, Sari - Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue, Hematologian yksikkö
Organisaation sisäinen affiliaatio: Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue, Hematologian yksikkö