FUNERAL AND MAGICAL RITUALS AMONG THE KOMI

Julkaisussa: Folklore
Tekijä: Misharina, Galina
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Julkaisufoorumiluokka : 2
JUFO-ID: 56228
Julkaisuvuosi: 2011
ISSN: 1406-0957
Emojulkaisun nimi: Folklore
Numero: 47
Sivunumerot: 155 - 172
Tieteenala: Humanistiset tieteet
Filosofia
Koulutusala: Humanistinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Misharina, Galina - Helsingin yliopisto, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Sarja: Folklore. Electronic Journal on Folklore
Organisaation sisäinen affiliaatio: Helsingin yliopisto, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos