Combining Equity and Quality in Achieving Excellent Outcomes in Education for All Case Finland

Tekijät: Kuusilehto-Awale, Lea;Lahtero, Tapio
Tekijöiden määrä: 2
Kieli: kiina
Julkaisutyyppi: A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Julkaisufoorumiluokka : 2
JUFO-ID: 53846
Julkaisija: International and Comparative Education Research Institute, Beijing Normal University
Julkaisuvuosi: 2012
ISSN: 0010-4086
Volyymi: 212
Numero: 3
Sivunumerot: 7 - 12
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Koulutusala: Kasvatustieteellinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Kuusilehto-Awale, Lea - Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden laitos
Sarja: Comparative Education Review
Linkit: http://www.cnsaes.org/homepage/html/resource/res09/res09_1/7011.html
Organisaation sisäinen affiliaatio: Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden laitos