Pilveä ja mobiilia katsauksia tuleviin trendeihin

Julkaisussa: Etä- ja verkko-opetus onnistumaan : vinkkejä välineisiin, katsauksia käytäntöihin
Tekijät: Mehtälä, Marko; Pruikkonen, Anu
Tekijöiden määrä: 2
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
Julkaisija: Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2012
ISSN: 1799-8328
Emojulkaisun nimi: Etä- ja verkko-opetus onnistumaan : vinkkejä välineisiin, katsauksia käytäntöihin
Sivunumerot: 105 - 111
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Koulutusala: Humanistinen ja kasvatusala
Luonnontieteiden ala
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Pruikkonen, Anu - Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, eOppimiskeskus
Mehtälä, Marko - Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, eOppimiskeskus
Sarja: Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja
Organisaation sisäinen affiliaatio: Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, eOppimiskeskus