Experiences of health and well-being among Finnish low-income fathers.

Tekijät: Vuori, Anne; Åstedt-Kurki, Päivi
Tekijöiden määrä: 2
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Julkaisija: John Wiley & Sons
Julkaisuvuosi: 2012
Numero: 16.1.2012
Tieteenala: Lääke- ja terveystieteet
Hoitotiede
Koulutusala: Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Vuori, Anne - Lahden ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveys
Sarja: Nursing Inquiry
Organisaation sisäinen affiliaatio: Lahden ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveys