Esteettömyyden merkitys maaseutumatkailuyritysten kilpailukyvyn kannalta

Julkaisussa: Maaseutumatkailu - kestävyyslaji? Näkökulmia kestävään matkailuun maaseudulla
Tekijät: Blinnikka, Petra; Asikainen, Eveliina
Tekijöiden määrä: 2
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Julkaisija: Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2012
ISSN: 1456-2332
Emojulkaisun nimi: Maaseutumatkailu - kestävyyslaji? Näkökulmia kestävään matkailuun maaseudulla
Numero: 127
Sivunumerot: 40 - 48
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Liiketaloustiede
Koulutusala: Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Blinnikka, Petra - Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Liiketoiminta ja palvelut -yksikkö
Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja
Linkit: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-215-8
Organisaation sisäinen affiliaatio: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Liiketoiminta ja palvelut -yksikkö