Eesti keel ja kultuur maailmas

Julkaisussa: Oma keel : Emakeele Seltsi ajakiri.
Tekijä: Klaas-Lang, Birute
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: viro
Julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
Julkaisuvuosi: 2012
ISSN: 1406-6599
Emojulkaisun nimi: Oma keel : Emakeele Seltsi ajakiri.
Volyymi: 212 / 2
Sivunumerot: 33848
Tieteenala: Humanistiset tieteet
Kielitieteet
Koulutusala: Humanistinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Klaas-Lang, Birute - Helsingin yliopisto, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos
Sarja: Oma Keel
Organisaation sisäinen affiliaatio: Helsingin yliopisto, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos