Kunnat tarvitsevat rohkeita uudistajia : miten ylempi amk tutkinto vastaa haasteeseen?

Julkaisussa: Kehittyvä YAMK
Tekijät: Hilkka Honkanen; Arja Veijola
Tekijöiden määrä: 2
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
Julkaisuvuosi: 2012
ISSN: 1795-4231
Emojulkaisun nimi: Kehittyvä YAMK
Sivunumerot: 107 - 123
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Muut yhteiskuntatieteet
Koulutusala: Kulttuuriala
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Tekniikan ja liikenteen ala
Luonnonvara- ja ympäristöala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Veijola, Arja - Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Oulu
Honkanen, Hilkka - Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Oulu
Organisaation sisäinen affiliaatio: Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Oulu