Soft law provides avenue of influence for indigenous peoples

Julkaisussa: Stories about science
Tekijä: Tennberg, Monica
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
Julkaisija: Academy of Finland
Julkaisuvuosi: 2012
Emojulkaisun nimi: Stories about science
Sivunumerot: 46 - 47
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Valtio-oppi, hallintotiede
Koulutusala: Yhteiskuntatieteellinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Tennberg, Monica - Lapin yliopisto, Arktinen keskus, Arktisen kestävän kehityksen tutkimusryhmä
Organisaation sisäinen affiliaatio: Lapin yliopisto, Arktinen keskus, Arktisen kestävän kehityksen tutkimusryhmä