Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistaminen sairaaloiden vuodeosastoilla ohjeet tilaajille, puhdistajille ja osaston henkilökunnalle

Tekijät: Holopainen R, Kähkönen E, Salmi K, Hellgren U-M, Hintikka E-L, Reijula K, Asikainen V, Peltonen M, Pasanen P, Kakko L, Anttila V-J, Laitinen K
Tekijöiden määrä: 12
Julkaisutyyppi: D5 Oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja taikka sanakirja
Julkaisija: Työterveyslaitos
Julkaisuvuosi: 2012
Tieteenala: Tekniikka
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Koulutusala: Luonnontieteellinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Pasanen, Pertti Olavi - Itä-Suomen yliopisto, Ympäristötieteen laitos / Toiminta
Asikainen, Vesa Erik - Itä-Suomen yliopisto, Ympäristötieteen laitos / Toiminta
Organisaation sisäinen affiliaatio: Itä-Suomen yliopisto, Ympäristötieteen laitos