Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointi Suomessa : YVA-lain toimivuus kansainvälistä kuulemista koskevien velvoitteiden näkökulmasta

Tekijät: Koivurova, Timo; Craik, Neil; Torkkeli, Minna
Tekijöiden määrä: 3
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Julkaisija: Ympäristöministeriö
Julkaisuvuosi: 2012
ISSN: 1796-1696
Numero: 8,838194444
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Oikeustiede
Koulutusala: Oikeustieteellinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Koivurova, Timo - Lapin yliopisto, Arktinen keskus, Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutti
Sarja: Ympäristöministeriön raportteja
Linkit: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4006-8
Organisaation sisäinen affiliaatio: Lapin yliopisto, Arktinen keskus, Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutti