12. Geokemian Päivät : Geokemistit hakemassa uusia avauksia

Tekijät: Salminen, Reijo; Sarala, Pertti; Eilu, Pasi
Tekijöiden määrä: 3
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
Julkaisija: Suomen geologinen seura
Julkaisuvuosi: 2016
ISSN: 0046-5720
Volyymi: 68
Numero: 3
Sivunumerot: 108 - 110
Tieteenala: Luonnontieteet
Geotieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Eilu, Pasi - Geologian tutkimuskeskus, Mineraalitalous ja malmigeologia MIM
Sarala, Pertti - Geologian tutkimuskeskus, Alueellinen geotieto ALG
Sarja: Geologi
Linkit: http://www.geologinenseura.fi/geologi-lehti/3-2016/Geologi_3_2016_07geokempv.pdf
Organisaation sisäinen affiliaatio: Geologian tutkimuskeskus, Mineraalitalous ja malmigeologia MIM Geologian tutkimuskeskus, Alueellinen geotieto ALG