Johtaja oman työnsä johtajana

Julkaisussa: Varhaiskasvatuksen pedagoginen johtajuus. Käsikirja käytännön työhön
Tekijät: Fonsén Elina; Parrila Sanna
Tekijöiden määrä: 2
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
Julkaisija: PS-kustannus
Julkaisuvuosi: 2016
Emojulkaisun nimi: Varhaiskasvatuksen pedagoginen johtajuus. Käsikirja käytännön työhön
Sivunumerot: 129 - 148
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Fonsen, Elina - Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden yksikkö
Organisaation sisäinen affiliaatio: Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden yksikkö