Analysis of High-dimensional and Left-censored Data with Applications in Lipidomics and Genomics

Tekijä: Pesonen. Maiju
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: G5 Artikkeliväitöskirja
Julkaisija: University of Turku
Julkaisuvuosi: 2016
Tieteenala: Luonnontieteet
Matematiikka
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Pesonen, Maiju - Turun yliopisto, Tilastotiede
Linkit: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-6643-1
https://www.doria.fi/handle/10024/125768
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun yliopisto, Tilastotiede