Neurologisen kehityksen ongelmat ja niiden arviointi Lene-menetelmän avulla lastenneuvoloissa

Tekijät: Pakarinen Anni, Liuksila Pirjo-Riitta, Aromaa Minna, Hautala Lea, Kallio Hannele, Sillanpää Matti, Salanterä Sanna
Tekijöiden määrä: 7
Julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Julkaisufoorumiluokka : 1
JUFO-ID: 57172
Julkaisija: Hoitotiede
Julkaisuvuosi: 2016
ISSN: 0786-5686
Volyymi: 28
Numero: 1
Sivunumerot: 3 - 16
Tieteenala: Lääke- ja terveystieteet
Hoitotiede
Koulutusala: Terveystieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Pakarinen, Anni - Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos
Hautala, Lea - Turun yliopisto, Psykiatria
Sillanpää, Matti - Turun yliopisto, Kansanterveystiede
Sillanpää, Matti - Turun yliopisto, Lastentautioppi
Aromaa, Minna - Turun yliopisto, Lääket tdk yhteiset
Salanterä, Sanna - Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos
Sarja: Hoitotiede
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun yliopisto, Lääket tdk yhteiset Turun yliopisto, Kansanterveystiede Turun yliopisto, Lastentautioppi Turun yliopisto, Psykiatria Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos