The 1918 Finnish Civil War Revisited: The Digital Aftermath

Tekijä: Heimo Anne Maarit
Tekijöiden määrä: 1
Julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Julkaisufoorumiluokka : 2
JUFO-ID: 56228
Julkaisija: Folklore : Electronic Journal of Folklore
Julkaisuvuosi: 2014
ISSN: 1406-0957
1406-0949
Volyymi: 57
Sivunumerot: 141 - 168
Tieteenala: Humanistiset tieteet
Muut humanistiset tieteet
Koulutusala: Humanistinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Heimo, Anne Maarit - Turun yliopisto, Folkloristiikka
Sarja: Folklore : Electronic Journal of Folklore
Linkit: http://www.folklore.ee/folklore/vol57/heimo.pdf
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun yliopisto, Folkloristiikka